zespol weselny incognito

zespol weselny incognito Nawet w obrębie określonej kultury można znaleźć szeroki wachlarz ludzkich zachowań. Każda osoba ma swój własny system wartości, a różnice te mogą mieć wpływ na znaczenie interesariuszy. Niektóre zainteresowane strony nie mogą być nawet uważane przez niektórych ludzi i kultur. Biorąc pod uwagę tę różnorodność, jak tak naprawdę zdefiniować, co jest sprawiedliwe?

zespol weselny incognito

Andrew Carnegie jest przykładem na to, jak te zasady mogą błądzą. Carnegie uważał, że majątek prywatny powinien odbyć się w zaufaniu do public3. Carnegie wierzył również w pozyskiwaniu tego bogactwa kupna minimalizując jego dolnej linii w swoich hutach. Jednym ze sposobów, że dokonał tego było płacąc swoją pracę w jak najmniejszym stopniu. Uzasadnieniem nierówności robotników został zniwelowany przez większe dobro, które zostałyby osiągnięte, gdy jego majątek był rozpowszechniany z powrotem do społeczeństwa. To pasuje do drugiego panowania sprawiedliwości rozdzielczej. Nierówności są przesunięte, ponieważ są one postrzegane jako z korzyścią dla wszystkich, w dłuższej perspektywie. Problemem jest oczywiście robotnicy chcieli mieć lepsze życie teraz, a nie w jakiejś przyszłości mogą nie dożyć. Robotnicy czuł ich jakość życia była niższa od niewolników. Ich wynagrodzenie było tak niskie, że ledwie mogła dostać się spółka kontrolowana obudowy, a do sklepów w celu ułatwienia pracownikowi, ale to było bardziej jak więzienie dłużników niż zasiłek dla pracownika. W istocie, robotnicy nie myślał druga zasada sprawiedliwości została podtrzymana. Z ich punktu widzenia nierówności nie były równoważone przez tych świadczeń. Widzimy więc, że chociaż Carnegie myślał co robi ma rację i po prostu inne poglądy mogą mieć drastycznie różne opinie o tej sytuacji. Jak twórcy reguły są ludźmi, ich ideały będą pokolorować ich postrzeganie tego, co jest słuszne i sprawiedliwe.

Wpis zawdzięczamy